Deelnemende organisaties

ODISSEI deelnemende organisaties leveren een financiële bijdrage aan de ontwikkeling van een duurzame wetenschappelijke infrastructuur voor de sociale wetenschappen in Nederland.

Deelnemen aan ODISSEI biedt organisaties verschillende voordelen. Zo kunnen medewerkers van deelnemers aanspraak maken op verschillende vergoedingen, zoals korting en calls op Microdata en het LISS panel. Daarnaast kunnen ze na de pilot als eerste gebruikmaken van de ODISSEI Secure Supercomputer en de ODISSEI Data Portal, maken ze onderdeel uit van een gemeenschap van sociale wetenschappers en hebben ze, via hun afgevaardigde in het Supervisory Board, inspraak in belangrijke beslissingen.

Het huidige overzicht is geactualiseerd op 12 september 2023. Wilt u ook met uw organisatie deelnemen aan ODISSEI? Neem dan contact op.

 1. Centerdata
 2. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 3. Centraal Planbureau (CPB)
 4. Data Archiving and Networked Services (DANS)
 5. Dean ESSB
 6. De Nederlandsche Bank (DNB)
 7. Erasmus School of Economics (EUR-ESE)
 8. Erasmus Universiteit Rotterdam – Erasmus School of Health Policy Management (EUR-ESHPM)
 9. Erasmus Universiteit Rotterdam – Erasmus School of History, Culture, and Communication (EUR-ESHCC)
 10. Erasmus Universiteit Rotterdam – Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (EUR-ESSB)
 11. eScience Center (NLeSC)
 12. Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)
 13. Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI)
 14. Nivel (Nivel)
 15. Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR)
 16. Open Universiteit (OU)
 17. Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
 18. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 19. Radboud Universiteit Nijmegen – Faculteit der Managementwetenschappen (RU-FMW)
 20. Radboud Universiteit Nijmegen – Faculteit der Sociale Wetenschappen (RU-FSW)
 21. Rijksuniversiteit Groningen – Faculteit Economie en Bedrijfskunde (RUG-FEB)
 22. Rijksuniversiteit Groningen – Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (RUG-FGMW)
 23. Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
 24. SURF
 25. Tilburg University – Tilburg Law School (TiU-TLS)
 26. Tilburg University – Tilburg School of Economics and Management (TiU-TiSEM)
 27. Tilburg University – Tilburg School of Humanities and Digital Sciences (TiU-TSH)
 28. Tilburg University – Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TiU-TSB)
 29. TU Delft – Faculty Architecture and the Built Environment (TUD-ABE)
 30. Universiteit Leiden – Faculteit der Sociale Wetenschappen (UL-FSW)
 31. Universiteit Leiden – Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen (UL-FWN)
 32. Universiteit Leiden – School of Law (UL-Law)
 33. Universiteit Maastricht – Faculty of Science and Engineering (UM-FSE)
 34. Universiteit Maastricht (UM) – School of Business and Economics
 35. Universiteit Twente – Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences (UT-BMS)
 36. Universiteit Utrecht – Faculteit der Sociale Wetenschappen (UU-FSW)
 37. Universiteit Utrecht – Faculteit der Geowetenschappen (UU-Geo)
 38. Universiteit Utrecht – Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (UU-REBO)
 39. Universiteit van Amsterdam – Faculteit Economie en Bedrijfskunde (UvA-FEB)
 40. Universiteit van Amsterdam – Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen (UvA-FMG)
 41. Vrije Universiteit – Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen (VU-FGB)
 42. VU Amsterdam – Faculty of Social Sciences (VU-FSW)
 43. VU Amsterdam – School of Business and Economics (VU-SBE)
 44. Vrije Universiteit – Faculty of Science (VU-Science)
 45. Wageningen University – Department of Social Sciences (WUR-SSG)