Deelnemende organisaties

ODISSEI-deelnemers leveren een financiële bijdrage aan de ontwikkeling van een duurzame wetenschappelijke infrastructuur voor de sociale wetenschappen in Nederland.

Deelnemen aan ODISSEI biedt organisaties verschillende voordelen. Zo kunnen medewerkers van deelnemers aanspraak maken op verschillende vergoedingen, zoals korting en calls op Microdata en het LISS panel. Daarnaast kunnen ze na de pilot als eerste gebruikmaken van de ODISSEI Secure Supercomputer en de ODISSEI Data Portal, maken ze onderdeel uit van een gemeenschap van sociale wetenschappers en hebben ze, via hun afgevaardigde in het Supervisory Board, inspraak in belangrijke beslissingen.

Het huidige overzicht is geactualiseerd op 29 september 2021. Wilt u ook met uw organisatie deelnemen aan ODISSEI? Neem dan contact op.

 1. Centerdata
 2. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 3. Centraal Planbureau (CPB)
 4. Centrum Wiskunde & Informatica (CWI)
 5. Data Archiving and Networked Services (DANS)
 6. De Nederlandsche Bank (DNB)
 7. Erasmus Universiteit Rotterdam, School of Health Policy & Management (ESHPM)
 8. Erasmus Universiteit Rotterdam, School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)
 9. Erasmus Universiteit Rotterdam, School of Economics (ESE)
 10. Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)
 11. Nederlands eScience Center (NLeSC)
 12. Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI)
 13. Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR)
 14. Nivel
 15. Open Universiteit (OU)
 16. Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
 17. Radboud Universiteit,  Faculteit der Managementwetenschappen (FdM)
 18. Radboud Universiteit,  Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW)
 19. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 20. Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (FGMW)
 21. Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
 22. SURF
 23. Technische Universiteit Delft, Faculty of Architecture and the Built Environment
 24. Tilburg University, Tilburg School of Catholic Theology (TST)
 25. Tilburg University, Tilburg Law School (TLS)
 26. Tilburg University, Tilburg School of Economics and Management (TiSEM)
 27. Tilburg University, Tilburg School of Humanities and Digital Sciences (TSHD)
 28. Tilburg University, Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB)
 29. Universiteit van Amsterdam, Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB)
 30. Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG)
 31. Universiteit Leiden, Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW)
 32. Universiteit Leiden, Leiden Law School
 33. Universiteit Maastricht, School of Business and Economics (SBE)
 34. Universiteit Maastricht, Faculty of Science and Engineering (FSE)
 35. Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen (Geo)
 36. Universiteit Utrecht, Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO)
 37. Universiteit Utrecht, Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW)
 38. Universiteit Twente, Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences (BMS)
 39. Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen (FGB)
 40. Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Bètawetenschappen
 41. Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW)
 42. Vrije Universiteit, School of Business and Economics (SBE)