Deelnemers

ODISSEI-deelnemers leveren een financiële bijdrage aan de ontwikkeling van een duurzame wetenschappelijke infrastructuur voor de sociale wetenschappen in Nederland.

Deelnemen aan ODISSEI biedt organisaties verschillende voordelen. Zo kunnen medewerkers van deelnemers aanspraak maken op verschillende vergoedingen, zoals korting en calls op Microdata en het LISS-panel. Daarnaast kunnen ze na de pilot als eerste gebruikmaken van de ODISSEI Data Facility en de ODISSEI Data Portal, maken ze onderdeel uit van een gemeenschap van sociale wetenschappers en hebben ze, via hun afgevaardigde in het Supervisory Board, inspraak in belangrijke beslissingen.

Het huidige overzicht is geactualiseerd op 28 mei 2019. Wilt u ook met uw organisatie deelnemen aan ODISSEI? Neem dan contact op!

 1. CentERdata
 2. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 3. Centraal Planbureau (CPB)
 4. Data Archiving and Networked Services (DANS)
 5. Erasmus Universiteit, Rotterdam Erasmus School of Health Policy Management (ESHPM)
 6. Erasmus Universiteit, School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)
 7. Erasmus Universiteit, School of Economics (ESE)
 8. Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (ISSG)
 9. Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI)
 10. Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR)
 11. Nivel
 12. Open Universiteit (OU)
 13. Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
 14. Radboud Universiteit,  Faculteit der Managementwetenschappen (FMW)
 15. Radboud Universiteit,  Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW)
 16. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 17. Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (FGMW)
 18. Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
 19. Technische Universiteit Delft, Faculty of Architecture and the Built Environment
 20. Tilburg University, Tilburg School of Catholic Theology (TST)
 21. Tilburg University, Tilburg Law School (TLS)
 22. Tilburg University, Tilburg School of Economics and Management (TiSEM)
 23. Tilburg University, Tilburg School of Humanities and Digital Sciences (TSHD)
 24. Tilburg University, Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB)
 25. Universiteit van Amsterdam, Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB)
 26. Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG)
 27. Universiteit Leiden, Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW)
 28. Universiteit Maastricht, School of Business and Economics (SBE)
 29. Universiteit Utrecht, Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW)
 30. Universiteit Twente, Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences (BMS)
 31. Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen (FGB)
 32. Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW)
 33. Vrije Universiteit, School of Business and Economics (SBE)