Deelnemers

ODISSEI-deelnemers leveren een financiële bijdrage aan de ontwikkeling van een duurzame wetenschappelijke infrastructuur voor de sociale wetenschappen in Nederland.

Deelnemen aan ODISSEI biedt organisaties verschillende voordelen. Zo kunnen medewerkers van deelnemers aanspraak maken op verschillende vergoedingen, zoals korting en calls op Microdata en het LISS-panel. Daarnaast kunnen ze na de pilot als eerste gebruikmaken van de ODISSEI Secure Supercomputer en de ODISSEI Data Portal, maken ze onderdeel uit van een gemeenschap van sociale wetenschappers en hebben ze, via hun afgevaardigde in het Supervisory Board, inspraak in belangrijke beslissingen.

Het huidige overzicht is geactualiseerd op 6 januari 2020. Wilt u ook met uw organisatie deelnemen aan ODISSEI? Neem dan contact op!