Organisatie

ODISSEI bestaat uit twee onafhankelijke organen: het Supervisory Board en het Management Board.

Het Supervisory Board is het hoogste orgaan en bestaat uit zeven afgevaardigden van deelnemers van ODISSEI.

Het Management Board, onder leiding van professor Pearl Dykstra, hoogleraar Empirische Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, is benoemd door de Supervisory Board.

ODISSEI bestaat uit 41 deelnemende organisaties die bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame onderzoeksinfrastructuur voor de sociale wetenschappen in Nederland. Hiernaast participeren verschillende surveys en panels in ODISSEI.

Het dagelijkse reilen en zeilen van ODISSEI wordt gecoördineerd door het Coördinatieteam.