LISS panel toegang

Het LISS panel, beheerd door Centerdata, bestaat uit zo’n 7.500 personen uit ongeveer 5.000 huishoudens. Het panel is een representatieve afspiegeling van het bevolkingsregister van het CBS.

Medewerkers van ODISSEI-deelnemers ontvangen een korting op het gebruik van het LISS panel voor het verzamelen van nieuwe gegevens of het uitvoeren van experimenten. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Boukje Cuelenaere, hoofd van de afdeling Survey Onderzoek van Centerdata.

Daarnaast heeft ODISSEI geregeld calls voor het gratis plaatsen van vragen in het panel. De ingediende voorstellen worden beoordeeld door een onafhankelijke, interdisciplinaire commissie.

2021 LISS Grant

De Call for Proposals voor de 2021 ronde van de LISS grant is gesloten. De projecten die zijn toegekend zijn hier te vinden. Bekijk hier de richtlijnen van de call. Vragen over de LISS call kunnen gestuurd worden aan onze Scientific Manager, dr. Kasia Karpinska, via submissions@odissei-data.nl.

Eerdere rondes

In september sloot de 2020 ronde van de LISS-call. Voor deze ronde zijn 28 voorstellen ingediend, waarvan 9 voorstellen zijn gehonoreerd.

In april 2020 sloot een extra ronde van de LISS-call, gericht op onderzoek naar het coronavirus. Er waren 43 aanmeldingen en er zijn twee voorstellen gehonoreed.

In 2019 hebben onderzoekers verbonden aan een van de ODISSEI-deelnemers voor de tweede keer een voorstel kunnen indienen om data te verzamelen via het LISS panel. In totaal werden 39 voorstellen ingediend, wat een toename is in vergelijking met de 2018 Call. De beoordelingscommissie bestond uit Ineke Stoop, Gerbert Kraaykamp, ​​Joop van Holsteyn, Peer Scheepers, Bella Struminskaya, Peter Lugtig, Annemarie Koster en Tom van der Meer. In totaal zijn 10 voorstellen gehonoreerd.

In 2018 kregen negen projecten gratis paneltijd op het LISS panel toegewezen via deze call. Er waren 31 aanmeldingen, wat duidt op grote interesse voor deze mogelijkheid om data te verzamelen. De commissie die de aanmeldingen in 2018 beoordeelde bestond uit de volgende leden: Wouter van der Brug, Peer Scheepers, Arthur van Soest, Ineke Stoop, Rolf van der Velden en Frank Cörvers.