Microdata-toegang

CBS Microdata zijn koppelbare data op persoons-, adres- of bedrijfsniveau. Deze data kunnen zeer waardevol zijn voor statistische onderzoekers, maar de kosten voor gebruik ervan vormen vaak een drempel. Ook in 2021 stelt ODISSEI een vergoeding beschikbaar aan medewerkers van deelnemers die gebruikmaken van CBS Microdata.

Het ODISSEI Microdata Access Program bestaat uit twee delen, Microdata Discount (MAD) en Microdata Grant (MAG).

Microdata Access Grant (MAG) call 2023

De 2023 ronde van de Microdata Access Grant call is nu open. De deadline voor deze call is 17 mei 2023, 15:00 CE(S)T. Klik op de knop hiernaast om de richtlijnen te lezen.

Informatiesessie
Op 14 maart 2023 hebben ODISSEI en CBS een online informatiesessie voor onderzoekers die interesse hebben in deze call georganiseerd. Je kunt de opname hier terugkijken.

Afgelopen rondes

In de meest recente rondes van de MAG Call, zijn tussen de zes en acht projecten gefinancierd. Op onze website kan je een overzicht van de gehonoreerde projecten in 2020, 2021 en 2022 vinden. 

Contact 

Vragen omtrent de MAG Call kunnen naar onze Scientific Manager, dr. Kasia Karpinska, gestuurd worden via kasia@odissei-data.nl.

Microdata Access Discount (MAD)

Via de Microdata Access Discount krijgen medewerkers van ODISSEI-deelnemers een korting op hun CBS Microdata-projecten. Een voorwaarde is dat de projecten vanuit de eerste of tweede geldstroom of vergelijkbaar gefinancierd zijn. Download de volledige richtlijnen.

Op de volgende pagina staan de projecten die korting krijgen of hebben gekregen.

Onderzoek doen met CBS microdata

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt een grote hoeveelheid data voor statistieke doeleinden, waaronder veel microdata op persoons- of bedrijfsniveau. Het beschermen van de vertrouwelijke data heeft de hoogste prioriteit voor CBS. Onder strikte veiligheidsvoorwaarden bestaat er de mogelijkheid voor universiteiten en andere geautoriseerde onderzoeksinstituten om Remote Access te krijgen tot deze data om statistische analyses uit te voeren voor hun eigen wetenschappelijke of statistieke doeleinden. De microdata zelf blijven strikt binnen een beveiligde omgeving van CBS. Onder specifieke voorwaarden kan een onderzoeker ook een aanvullende dataset inbrengen om te laten linken aan CBS microdata. Voor de aggregaat statistische resultaten gedeeld worden vanuit de beveiligde omgeving, zal CBS checken of deze resultaten geen enkel risico vormen wat betreft het delen van informatie op individueel niveau of op bedrijfsniveau.

Lees meer over het gebruik van microdata in de CBS Remote Access Omgeving.