Microdata-toegang

CBS Microdata zijn koppelbare data op persoons-, adres- of bedrijfsniveau. Deze data kunnen zeer waardevol zijn voor statistische onderzoekers, maar de kosten voor gebruik ervan vormen vaak een drempel. Ook in 2020 stelt ODISSEI een vergoeding beschikbaar aan medewerkers van deelnemers die gebruikmaken van CBS Microdata.

Het ODISSEI Microdata Access Program bestaat uit twee delen, Microdata Discount (MAD) en Microdata Grant (MAG).

Microdata Access Discount (MAD)

Via de Microdata Access Discount krijgen medewerkers van ODISSEI-deelnemers een korting tot 50% op hun CBS Microdata-projecten. Een voorwaarde is dat de projecten vanuit de eerste of tweede geldstroom of vergelijkbaar gefinancierd zijn. Download de volledige richtlijnen.

Op de volgende pagina staan de projecten die korting krijgen of hebben gekregen.

Microdata Access Grant (MAG)

De Microdata Access Grant verschaft gratis toegang tot CBS Microdata aan onderzoekers verbonden aan een deelnemer. De 2020 ronde van de MAG was tot 30 april open. In totaal zijn er 14 voorstellen ingediend.

Acht onderzoekers kregen gratis toegang tot CBS Microdata. De commissie die in 2020 de voorstellen beoordeelde bestaat uit Tanja van der Lippe (UU), Govert Bijwaard (NIDI), Didier Fouarge (Maastricht University), Maarten van Ham (TU Delft) en Jan van Ours (EUR).