Microdata-toegang

CBS Microdata zijn koppelbare data op persoons-, adres- of bedrijfsniveau. Deze data kunnen zeer waardevol zijn voor statistische onderzoekers, maar de kosten voor gebruik ervan vormen vaak een drempel. Ook in 2021 stelt ODISSEI een vergoeding beschikbaar aan medewerkers van deelnemers die gebruikmaken van CBS Microdata.

Het ODISSEI Microdata Access Program bestaat uit twee delen, Microdata Discount (MAD) en Microdata Grant (MAG).

Microdata Access Grant (MAG) call 2024

De eerste ronde van 2024 van de Microdata Access Grant (MAG) call is nu gesloten. De volgende ronde van de Microdata Access Grant (MAG 2024-2) gaat in het voorjaar van 2024 van start (met de sluitingsdatum in het vroege najaar).

Informatiesessie

Om het opstellen van voorstellen te vergemakkelijken stellen ODISSEI en CBS de opname van een eerdere informatiesessie over de voorwaarden van de Microdata Access Grant beschikbaar (de opname van de ronde 2023, met identieke voorwaarden, is hier toegankelijk).

Daarnaast heeft ODISSEI een vraag- en antwoordsessie gepland, bedoeld om eventuele resterende vragen te verduidelijken. Tijdens deze bijeenkomst kunnen potentiële aanvragers vragen stellen over het uitvoeren van onderzoek met CBS Microdata (beschikbare data, zoeken naar de data, procedures etc.) en de grantaanvraagprocedure. Het evenement vindt plaats op 20 november 2023, 15:00-16:00 uur. Registratie voor het evenement vindt u hier.

Afgelopen rondes

In de meest recente rondes van de MAG Call, zijn tussen de zes en acht projecten gefinancierd. Op onze website kan je een overzicht van de gehonoreerde projecten in 2020, 2021, 2022 en 2023 vinden. 

Contact 

Vragen omtrent de MAG Call kunnen naar onze Scientific Manager, dr. Kasia Karpinska, gestuurd worden via kasia@odissei-data.nl.

Microdata Access Discount (MAD)

Vanaf januari 2024 wordt het Microdata Access Discount-programma stopgezet. Na zorgvuldige evaluatie en uitgebreid overleg met de onderzoeksgemeenschap heeft de Management Board van ODISSEI deze beslissing genomen vanwege het toenemende aantal projecten en een vast budget, wat leidt tot voortdurend dalende gemiddelde kortingstarieven. ODISSEI blijft investeren in het vergroten van de toegang tot microdata.

Het budget dat voorheen aan het MAD-programma was toegewezen, zal worden gebruikt om verbeteringen in Microdata Services te versnellen en de toegang tot microdata via alternatieve wegen uit te breiden. Vanaf 2024 zullen ODISSEI en het CBS het Microdata Access Grant (MAG) programma uitbreiden en jaarlijks twee aanvraagrondes houden. Dit initiatief heeft tot doel meer onderzoekers snellere toegang tot microdata te bieden. Bovendien onderzoeken we de mogelijkheid van extra opslagfaciliteiten aan te schaffen, om zo de projecten die grote databases genereren, te ondersteunen. Voor meer details, zie hier.

Op de volgende pagina staan de projecten die korting krijgen of hebben gekregen.

Onderzoek doen met CBS microdata

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt een grote hoeveelheid data voor statistieke doeleinden, waaronder veel microdata op persoons- of bedrijfsniveau. Het beschermen van de vertrouwelijke data heeft de hoogste prioriteit voor CBS. Onder strikte veiligheidsvoorwaarden bestaat er de mogelijkheid voor universiteiten en andere geautoriseerde onderzoeksinstituten om Remote Access te krijgen tot deze data om statistische analyses uit te voeren voor hun eigen wetenschappelijke of statistieke doeleinden. De microdata zelf blijven strikt binnen een beveiligde omgeving van CBS. Onder specifieke voorwaarden kan een onderzoeker ook een aanvullende dataset inbrengen om te laten linken aan CBS microdata. Voor de aggregaat statistische resultaten gedeeld worden vanuit de beveiligde omgeving, zal CBS checken of deze resultaten geen enkel risico vormen wat betreft het delen van informatie op individueel niveau of op bedrijfsniveau.

Lees meer over het gebruik van microdata in de CBS Remote Access Omgeving.