Coördinatieteam

Het Coördinatieteam (CT) wordt door het Management Board (MB) aangesteld en is verantwoordelijk voor de coördinatie van alle activiteiten binnen ODISSEI. Het CT is gevestigd bij de penvoerder, Erasmus Universiteit Rotterdam.

Het Coördinatieteam bestaat uit de volgende leden:

Prof. dr. Pearl Dykstra
Scientific director
Full professor Emperical Sociology, Erasmus University Rotterdam

Dr. Thomas Emery
Deputy director
Associate Professor, Erasmus University Rotterdam

Angelica Maineri MSc
Data manager

Lucas van der Meer MSc
Operational manager

Dr. Kasia Karpinska
Scientific manager

Godelieve de Wijer BA
Community manager

Dr. Suze Zijlstra
Community manager