Coördinatieteam

Het Coördinatieteam (CT) wordt door het Management Board (MB) aangesteld en is verantwoordelijk voor de coördinatie van alle activiteiten binnen ODISSEI. Het CT is gevestigd bij de penvoerder, Erasmus Universiteit Rotterdam.

Het Coördinatieteam bestaat uit de volgende leden:

Prof. dr. Pearl Dykstra
Wetenschappelijk directeur
Full professor Emperical Sociology, Erasmus University Rotterdam
Netherlands Kinship Panel Study (NKPS)
Generations & Gender Programme (GGP)

Lucas van der Meer MSc
Projectmanager

Dr. Kasia Karpinska
Grant manager