Coördinatieteam

Het Coördinatieteam (CT) wordt door het Management Board (MB) aangesteld en is verantwoordelijk voor de coördinatie van alle activiteiten binnen ODISSEI. Het CT is gevestigd bij de penvoerder, Erasmus Universiteit Rotterdam.

Het Coördinatieteam bestaat uit de volgende leden:

Prof. dr. Pearl Dykstra
Scientific director
Full professor Emperical Sociology, Erasmus University Rotterdam
Netherlands Kinship Panel Study (NKPS)
Generations & Gender Programme (GGP)

Dr. Thomas Emery
Deputy director
Associate Professor, Erasmus University Rotterdam

Lucas van der Meer MSc
Operational manager

Dr. Kasia Karpinska
Scientific manager

Dr. Suze Zijlstra
Community manager

Eva Heitbrink MSc
Community manager