Management Board

Het Management Board (MB) is aangesteld door het Supervisory Board (SB).
Het MB komt ongeveer acht keer per jaar samen en is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van ODISSEI.

Het Management Board bestaat uit de volgende leden:

Scientific director
Prof. dr. Pearl Dykstra

Hoogleraar Empirische Sociologie, Erasmus Universiteit Rotterdam
Netherlands Kinship Panel Study (NKPS)
Generations & Gender Programme (GGP)

Dr. Thomas Emery
Onderzoeker, NIDI
Generations & Gender Programme (GGP)

Dr. Annette Langedijk
SURF

Prof. dr. Marcel Das
Directeur CentERdata / Hoogleraar Econometrie en Dataverzameling Tilburg University
LISS panel
DNB Household Survey (DHS)
SERISS
SHARE

Prof. dr. Dorret Boomsma
Hoogleraar Biologische Psychologie, Vrije Universiteit
Nederlands Tweelingen Register (NTR)

Prof. dr. ir. Tanja van der Lippe
Hoogleraar Sociologie, Universiteit Utrecht

Dr. Rob van Nieuwpoort
eScience Center

Dr. Jacco van Ossenbruggen
Centrum Wiskunde en Informatica (CWI)

Project manager (toehoorder in het MB)
Lucas van der Meer MSc
lucas@odissei-data.nl