Management Board

Het Management Board (MB) is aangesteld door het Supervisory Board (SB).
Het MB komt ongeveer acht keer per jaar samen en is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van ODISSEI.

Het Management Board bestaat uit de volgende leden:

Prof. dr. Pearl Dykstra
Scientific director ODISSEI
Hoogleraar Empirische Sociologie, Erasmus Universiteit Rotterdam

Dr. Thomas Emery
Deputy Director

Dr. Annette Langedijk
Community Manager, SURF

Prof. dr. Marcel Das
Directeur Centerdata / Hoogleraar Econometrie en Dataverzameling Tilburg University

Ir. Ruben Dood
Directeur Dienstverlening en Informatieverstrekking, CBS

Prof. dr. Dorret Boomsma
Hoogleraar Biologische Psychologie, VU Amsterdam

Prof. dr. ir. Tanja van der Lippe
Hoogleraar Sociologie, Universiteit Utrecht

Dr. Rob van Nieuwpoort
Director of Technology, eScience Center

Dr. Jacco van Ossenbruggen
Hoogleraar Human-Centred Data Science, VU Amsterdam

Dr. Henk Wals
Directeur, Data Archiving and Networked Services (DANS)

Lucas van der Meer MSc
Operational manager ODISSEI (toehoorder in het MB)