Management Board

Het Management Board (MB) is aangesteld door het Supervisory Board (SB).
Het MB komt ongeveer acht keer per jaar samen en is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van ODISSEI.

Het Management Board bestaat uit de volgende leden:

Prof. Dr. Pearl Dykstra
Scientific Director ODISSEI, Hoogleraar Empirische Sociologie, Erasmus Universiteit Rotterdam

Dr. Thomas Emery
Deputy Director ODISSEI

Lucas van der Meer MSc
Operational Manager ODISSEI (Toehoorder in het MB)

Drs. Ran van den Boom
Teammanager Microdata Services,
CBS

Prof. Dr. Dorret Boomsma
Hoogleraar Biologische Psychologie, VU Amsterdam

Prof. dr. Marcel Das
Directeur Centerdata / Hoogleraar Econometrie en Dataverzameling Tilburg University

Dr. Annette Langedijk
Community Manager, SURF

Dr. Rob van Nieuwpoort
Director of Technology, Netherlands eScience Center

Prof. Dr. Jacco van Ossenbruggen
Hoogleraar Human-Centred Data Science, VU Amsterdam

Prof. Dr. Jessica Piotrowski
Professor Communication in the Digital Society, Universiteit van Amsterdam

Anja Smit MA
Directeur, Data Archiving and Networked Services (DANS)