Management Board

Het Management Board (MB) is aangesteld door het Supervisory Board (SB).
Het MB komt ongeveer acht keer per jaar samen en is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van ODISSEI.

Het Management Board bestaat uit de volgende leden:

Prof. dr. Pearl Dykstra
Scientific director ODISSEI
Hoogleraar Empirische Sociologie, Erasmus Universiteit Rotterdam
Netherlands Kinship Panel Study (NKPS)
Generations & Gender Programme (GGP)

Dr. Thomas Emery
Deputy Director

Dr. Annette Langedijk
Community Manager, SURF

Prof. dr. Marcel Das
Directeur CentERdata / Hoogleraar Econometrie en Dataverzameling Tilburg University
LISS panel
DNB Household Survey (DHS)
SERISS
SHARE

Dr. Annette Scherpenzeel
Hoofd Microdata Services, CBS

Prof. dr. Dorret Boomsma
Hoogleraar Biologische Psychologie, Vrije Universiteit
Nederlands Tweelingen Register (NTR)

Prof. dr. ir. Tanja van der Lippe
Hoogleraar Sociologie, Universiteit Utrecht

Dr. Rob van Nieuwpoort
Director of Technology, eScience Center

Dr. Jacco van Ossenbruggen
Groepsleider onderzoek, ‘User-centric data science’, VU Amsterdam

Dr. Henk Wals
Directeur Data Archiving and Networked Services (DANS)

Lucas van der Meer MSc
Operational manager ODISSEI (toehoorder in het MB)