Supervisory Board

Het Supervisory Board bestaat uit zeven leden (tussen haakjes de deelnemersgroep die ze vertegenwoordigen):

  • Claes de Vreese (Deans of Social Sciences, DSW) 
  • Susan Branje (Deans of Social Sciences, DSW) 
  • Maarten van der Ham (Deans of Social Sciences, DSW) 
  • Viola Angelini (Deans of Economics and Business Administration; DEB) 
  • Hanneke Imbens (Statistics Netherlands) 
  • Paulette Flore (Public research institutes) 
  • Beate Volker (KNAW/NWO institutes and infrastructure providers) 

Het Supervisory Board is het hoogste orgaan van ODISSEI, vergadert minstens eenmaal per jaar en beslist over het jaarlijkse plan en de begroting. Het SB wordt ondersteund door het ODISSEI-secretariaat, gevestigd bij Erasmus Universiteit Rotterdam. Het Supervisory Board stelt het Management Board (MB) aan.