Supervisory Board

Het Supervisory Board bestaat uit zeven leden (tussen haakjes de deelnemersgroep die ze vertegenwoordigen):

  • Pieter Hooimeijer (Disciplineoverleg Sociale Wetenschappen, DSW)
  • Carlo Schuengel (Disciplineoverleg Sociale Wetenschappen, DSW)
  • Henk van der Kolk (Disciplineoverleg Sociale Wetenschappen, DSW)
  • Arthur van Soest (Disciplineoverleg Economische en Bedrijfswetenschappen; DEB)
  • Ruben Dood (Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS)
  • Sander Steijn (publieke onderzoeksinstellingen)
  • Peter van der Laan (KNAW/NWO-instituten en infrastructuur¬≠ontwikkelaars)

Het Supervisory Board is in het begin van 2019 gekozen. Het Supervisory Board is het hoogste orgaan van ODISSEI, vergadert minstens eenmaal per jaar en beslist over het jaarlijkse plan en de begroting. Het SB wordt ondersteund door het ODISSEI-secretariaat, gevestigd bij Erasmus Universiteit Rotterdam. Het Supervisory Board stelt het Management Board (MB) aan.