Supervisory Board

Het Supervisory Board bestaat uit zeven leden (tussen haakjes de deelnemersgroep die ze vertegenwoordigen):

  • Pieter Hooimeijer (Disciplineoverleg Sociale Wetenschappen, DSW, voorzitter)
  • Carlo Schuengel (Disciplineoverleg Sociale Wetenschappen, DSW)
  • Henk van der Kolk (Disciplineoverleg Sociale Wetenschappen, DSW)
  • Viola Angelini (Disciplineoverleg Economische en Bedrijfswetenschappen; DEB)
  • Hanneke Imbens (Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS)
  • Paulette Flore (publieke onderzoeksinstellingen)
  • Helga de Valk (KNAW/NWO-instituten en infrastructuur¬≠ontwikkelaars)

Het Supervisory Board is het hoogste orgaan van ODISSEI, vergadert minstens eenmaal per jaar en beslist over het jaarlijkse plan en de begroting. Het SB wordt ondersteund door het ODISSEI-secretariaat, gevestigd bij Erasmus Universiteit Rotterdam. Het Supervisory Board stelt het Management Board (MB) aan.