Supervisory Board

In de laatste maanden van 2018 stemden de Council en het NWO Domeinbestuur SGW in met de nieuwe governance-structuur van ODISSEI, waarmee de Council wordt vervangen door een Supervisory Board (SB).

Het Supervisory Board bestaat uit zeven leden:

  • Drie leden worden gekozen door de Decanen Sociale Wetenschappen (DSW);
  • Een lid wordt gekozen door de Decanen Economie en Bedrijfskunde;
  • Een lid wordt gekozen door CBS;
  • Een lid wordt gekozen door publieke onderzoeksinstituten;
  • Een lid wordt gekozen door non-universitaire onderzoeksinstituten.

Het Supervisory Board wordt in het begin van 2019 gekozen. Het Supervisory Board is het hoogste orgaan van ODISSEI, vergadert minstens eenmaal per jaar en beslist over het jaarlijkse plan en de begroting. Het SB wordt ondersteund door het ODISSEI-secretariaat, gevestigd bij Erasmus Universiteit Rotterdam. Het Supervisory Board stelt de Management Board (MB) aan.