Supervisory Board

Het Supervisory Board bestaat uit zeven leden:

  • Pieter Hooimeijer (Decanen Sociale Wetenschappen, DSW)
  • Carlo Schuengel (Decanen Sociale Wetenschappen, DSW)
  • Henk van der Kolk (Decanen Sociale Wetenschappen, DSW)
  • Arthur van Soest (Decanen Economische en Bedrijfswetenschappen; DEB)
  • Astrid Boeijen (Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS)
  • Sander Steijn (publieke onderzoeksinstellingen)
  • Peter van der Laan (KNAW/NWO instituten)

Het Supervisory Board is in het begin van 2019 gekozen. Het Supervisory Board is het hoogste orgaan van ODISSEI, vergadert minstens eenmaal per jaar en beslist over het jaarlijkse plan en de begroting. Het SB wordt ondersteund door het ODISSEI-secretariaat, gevestigd bij Erasmus Universiteit Rotterdam. Het Supervisory Board stelt het Management Board (MB) aan.