Management Board

Het Management Board (MB) is aangesteld door het Supervisory Board (SB).
Het MB komt ongeveer acht keer per jaar samen en is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van ODISSEI.

Het Management Board bestaat uit de volgende leden:

Scientific director
Prof. dr. Pearl Dykstra

Hoogleraar Empirische Sociologie, Erasmus Universiteit Rotterdam
Netherlands Kinship Panel Study (NKPS)
Generations & Gender Programme (GGP)

Dr. Thomas Emery
Onderzoeker, NIDI
Generations & Gender Programme (GGP)

Dr. Irene Nooren
SURF

Prof. dr. Marcel Das
Directeur CentERdata / Hoogleraar Econometrie en Dataverzameling Tilburg University
LISS panel
DNB Household Survey (DHS)
SERISS
SHARE

Project manager (toehoorder in het MB)
Lucas van der Meer MSc
lucas@odissei-data.nl