Stopzetting van de Microdata Access Discount vanaf 2024

Bij ODISSEI streven we voortdurend naar verbetering van de toegang tot microdata voor de onderzoekers. Vandaag delen we belangrijke updates over ons Microdata Access Discount (MAD)-programma, een van onze vlaggenschipinitiatieven.

Gedurende de jaren heeft het MAD-programma met succes talloze boeiende projecten ondersteund die hebben bijgedragen aan de uitbreiding van de toegang tot microdata. Het succes van het programma bracht echter ook uitdagingen met zich mee: een groeiend aantal projecten en een vast budget leidden tot een geleidelijke daling van de gemiddelde discontovoeten.

Na zorgvuldige evaluatie en uitgebreid overleg met de onderzoeksgemeenschap heeft de ODISSEI Management Board besloten om het MAD-programma eind december 2023 stop te zetten. We willen benadrukken dat deze verandering niets afdoet aan onze toewijding om de toegang tot microgegevens te verbreden.

Om verdere vooruitgang te garanderen, hebben ODISSEI en het CBS al stappen ondernomen om de infrastructuur te verbeteren. Het CBS heeft nieuwe servers aangeschaft en is overgestapt op VMWare, wat resulteert in een stabielere analyseomgeving. Het ODISSEI Portal, een essentieel instrument voor onderzoekers, heeft zijn functionaliteiten uitgebreid, en er wordt gewerkt aan automatische outputcontrole.

Het budget dat voorheen aan het MAD-programma was toegewezen, zal worden gebruikt om verbeteringen in Microdata Services te versnellen en de toegang tot microdata via alternatieve wegen uit te breiden. Vanaf 2024 zullen ODISSEI en het CBS het Microdata Access Grant (MAG) programma uitbreiden en jaarlijks twee aanvraagrondes houden. Dit initiatief heeft tot doel meer onderzoekers snellere toegang tot microdata te bieden. Bovendien onderzoeken we de mogelijkheid van extra opslagfaciliteiten aan te schaffen, om zo de projecten die grote databases genereren, te ondersteunen.

In ons streven naar gebruikerstevredenheid investeren we in het verbeteren van de algehele gebruikerservaring. Dit omvat de automatisering van het aanvraagproces voor microdataproejecten, de implementatie van gebruikersauthenticatie en -autorisatie, en uitgebreide ondersteuning voor wettelijke vereisten, waardoor naleving van de AVG wordt gegarandeerd. Deze maatregelen zijn bedoeld om de procedures voor zowel ervaren als niet-ervaren gebruikers te vereenvoudigen.

We verwachten dat deze veranderingen op de middellange termijn tot grotere efficiƫntie zullen leiden, waarbij de geplande investeringen uiteindelijk ten goede zullen komen aan de gehele onderzoeksgemeenschap. ODISSEI blijft voortdurend zoeken naar manieren om de faciliteiten die we bieden verder te verbeteren, en we staan open voor feedback van onze gemeenschap. Eventuele suggesties voor verdere verbeteringen in de CBS Remote Access kunnen worden gedeeld met Kasia Karpinska, wetenschappelijk manager van ODISSEI, via kasia@odissei-data.nl.

Photo by Joseph Frank on Unsplash