MAD-projecten

De volgende projecten ontvangen korting of hebben korting ontvangen (bijgewerkt november 2023):

ODISSEI deelnemerProjectnaam
AUMCVeranderingen in functioneren na zorg bij ouderen in Nederland
AUMCStudenten Medicijnen
AUMCKrachtige Koppelingen
AUMCVoorspellers van langdurige klachten na COVID-19
CBSSociale ongelijkheid om veranderingen in levenslopen
CBSNationaal Cohortonderzoek onderwijs
CBSNationaal Cohortonderzoek Onderwijs
CBSCBS/UvA Project Sociale ongelijkheid en veranderingen in levenslopen
CPBArbeidsmarkt ouderen
CPBDe Vernieuwingsimpuls
CPBVeranderende huizenprijzen en spaargedrag
CPBDe invloed van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen op lonen en participatie
CPBStapelingsmonitor en Monitor langdurige zorg
CPBAanpassingen Arbeidsmarkt
CPBKansrijk Onderwijsbeleid
CPBIndicaties en gebruik van langdurige zorg
CPBHervorming vermogensbelasting / box 3
CPBFinanciële beslissingen van huishoudens
CPBStructurele veranderingen op de arbeidsmarkt
CPBHuizenprijzen en werkeloosheidsduur
CPBWoonoorden van Molukkers
CPBFlexible Combinations of Work and Retirement
CPBReikwijdte van agglomeratie-effecten in Nederland
CPBEvaluatie scholingsaftrek
CPBDe economische impact van huizenprijsschokken op zelfstandige ondernemers
CPBVermogens en schulden van Nederlandse huishoudens
CPBFinanciële regelingen en arbeidsmarktgedrag
CPBBedrijfskarakteristieken en instituties op kapitaalstructuur Nederlandse bedrijven
CPBEx post analyse verlaagd btw tarief arbeidsintensieve diensten
CPBVervolgonderzoek LTV
CPBExperimenten voortijdig schoolverlaten
CPBDecompositie Consumptie
CPBKoplopers en volgers
CPBBunching analyse huurtoeslag
CPBVestigingsgedrag en arbeidsmarktprestaties vluchtelingen
CPBGemeentelijk Sociaal Domein
CPBSubstitutie in de ouderenzorg
CPBFinanciële routes
CPBVernieuwing eigen risico model
CPBVoorstudie effectmeting inburgering
CPBFinancieringsvraagstukken bedrijfsleven
CPBOngelijkheid
CPBComparative Advantage In The Netherlands
CPBRegionale verschillen in onderwijsuitkomsten
CPBBuitenlandse vermogens en de inkeerregeling
CPBInkomens- en remgeldeffecten bij het verplicht eigen risico
CPBPatiëntpopulatie in academische ziekenhuizen
CPBBig Data and the Insurance Sector: Assessing Personalized Risks and Health Expenditures using Machine Learning
CPBRechtvaardige algoritmen
CPBBetaalbaarheid en solidariteit in de Zorg
CPBBrede uitkomsten van de geestelijke gezondheidszorg
CPBPrivatisering van het onderwijs
CPBMenselijk kapitaal @iklk
CPBMicsim herschatiing
DNBFinanciële buffers en kwetsbaarheden Nederlandse huishoudens en hun implicaties voor macro-prudentieel beleid
EUR-ESEThe Social Returns To Mental Health Care: Evidence from a Dutch Payment Reform
EUR-ESEECB Collateral Eligibility and Bank Risk-Taking
EUR-ESEIncome, health and work across the life cycle II
EUR-ESEDe invloed van asielzoekerscentra op het geluk van omwonenden
EUR-ESESpill-over effects of government policies
EUR-ESESkill Relatedness in Cities and Firms
EUR-ESEHuman Capital Development in the Netherlands
EUR-ESELagged Duration Dependent Survival Analysis on the Same-Seks Partnership Formalism and Dissolution
EUR-ESEWerk en geluk
EUR-ESEECB policy and Dutch households
EUR-ESEThe Power of the Dutch Pill
EUR-ESEJob loss and Wealth
EUR-ESEAlternative work arrangements in the Netherlands
EUR-ESESpill-over effects of government policies
EUR-ESEIntergenerational effects of economic shocks
EUR-ESEHeld back by discrimination?
EUR-ESESelectie beslissingen en consequenties voor leerlingen in PO en VO
EUR-ESEGenes, Policy and Social Inequality
EUR-ESEThe Gender Gap in Caregiving and its Consequences
EUR-ESEThe determinants and effect of governmental policies on immigrant outcomes in the Netherlands
EUR-ESEInstitutions and Socioeconomic Outcomes in the Netherlands
EUR-ESELabor market (re-)entry and inequality
EUR-ESESocioeconomic status and mental health in the life cycle
EUR-ESEHet verbeteren van de aansluiting van zorg en ondersteuning op de (latente) zorg- en ondersteuningsbehoefte van kinderen in Nederland en hun ouders”.
EUR-ESEImpactmeting opkoopbescherming
EUR-ESHPMPrestaties Nederlandse Ziekenhuizen
EUR-ESHPMFinancial and health risks: household decisions and government interventions
EUR-ESHPMVerschillen in gezondheid en zorggebruik
EUR-ESSBOp zoek naar vertrouwen: begrijpen en verbeteren van jeugd/politie interacties in hedendaagse ‘superdiverse’ samenlevingen.
EUR-ESSBLeeftijdssegregatie in Nederland
EUR-ESSBNo more tulips in Moscow? How Dutch companies respond to sanctions on Russia
EUR-ESSBFamily Networks in NL
EUR-ESSBBreaking the barrier: The effects of the National Program Rotterdam South on educational mobility
EUR-ESSBModeling life outcomes through foundational machine learning models
NIDIHongerwinter-project
NIDIWorking women: what characterises recent refugee women in paid employment in the Netherlands?
NIDIDe levenslopen van migranten
NivelIntegrate Onderzoek
NivelTelephone triage and follow-up in out-of-hours primary care: comparing trajectories for patients with high and low socioeconomic status
NivelHarmonization and integrative analysis of regional, national and international cohorts on primary Sjogren’s Syndrome
NivelMeer inzicht in (kwaliteit van) palliatieve zorg
NIVELGezondheidsmonitor COVID-19 2019-2020: fysieke en psychosociale gezondheidseffecten van de COVID-19 pandemie op de bevolking met een focus op kwetsbare groepen in verschillende provincies
NIVELHuisartsenzorg in coronatijd
NIVELarbeidsparticipatie mensen met chronische aandoeningen
NIVELOversterfte tijdens coronapandemie
NSCRTransition from juvenile to adult criminal careers
NSCRBroken homes and Crime
NSCRZorggebruik en gezondheidsproblemen gedetineerden voor en na detentie
NSCREffecten van individuele en intergenerationele levensgebeurtenissen op crimineel gedrag
OUChildren and their imprisoned fathers
OUThe effect of shareholder versus stakeholder orientation on employee mental health
PBLEvaluatie en voorspelling autokeuze- en mobiliteitsgedrag
PBLde financiële haalbaarheid van binnenstedelijk bouwen
PBLDe concurrentiepositie van regio’s en regionale arbeidsmobiliteit
PBLWie woont en werkt in de stad?
RIVMIndividuele effect van het bivalente HPV vaccin
RIVMELIMS
RIVMHealthy Distrits: Gezondheidseffecten van de wijkenaanpak
RIVMDedipop
RIVMNon-specific effects of vaccination
RIVMdirect measurement of Respiratory Syncytial Virus (RSV) healthcare burden in young children
RIVMInfectieziekten Kengetallen Ziekenhuizen (DHD)
RIVMCOVID-19 ziektelast in de ouderenpopulatie
RIVMLeefstijlclusters en medisch specialistische zorgconsumptie
RU-FMWFirms, employees and the Dutch labor market
RU-FMWEntrepreneurial trajectories of young migrants in the Netherlands
RU-FMWThe relation between mental health and labour market participation of Syrian refugees
RU-FMWArmoede, schulden en gezondheid in de gemeente Utrecht
RU-FMWChoice (in)consistency, exploitation potential, and real-life economic outcomes
RU-FSWLoonontwikkeling van mantelzorgers en niet-mantelzorgers
RUGWat is de relatie tussen profiel- en sectorkeuze en schoolkenmerken van het voortgezet onderwijs
RUG-FBEEmployment Patterns of Dutch Women: Is there a part-time trap?
RUG-FGMWDe invloed van de school op de ontwikkeling van burgerschapscompetenties
RUG-FGMWEmbedded transitions: critical changes in individual and organizational lives and equity in society
RUG-FGMWDe profielkeuze verklaard vanuit de Theory of Planned Behavior
RUG-FSWPRECOP: precarisering van arbeidsvoorwaarden en coping strategieen van werkenden
SCPHerijking armoedegrens 2017-2018
SCPProfijt van de overheid
SCPSociale Staat van Nederland 2017
SCPDuurzaam leren
SCPCohortstudie statushouders
SCPOverall monitor sociaal domein
SCPVerdeelmodel jeugdzorg
SCPVerdiepende studie integratie
SCPWerkende armen
SCPEindevaluatie Participatiewet
SCPArmoede in kaart 2018
SCPLHBT monitor 2018
SCPEen beter bestaan
SCPPensioenvoorkeuren
SCPEngelstalig HO
SCPSociaal culturele Kaart
SCPScheidslijnen voortgezet onderwijs
SCPCohortstudie statushouders
SCPErvaren discriminatie 2019
SCPGebruik en niet-gebruik voorzieningen sociaal domein
SCPDifferentiatie in het hoger onderwijs
SCPKansrijk armoede- en schuldenbeleid
SCPSSN
SCPEffecten Corona arbeidsmarkt
SCPVerschil in Nederland 2019-SCR 2021
SCPVerschil In Nederland 2014
SCPDe woonomgeving als onze binding
SCPVerkenning toekomstige ontwikkeling Sociale cohesie in Ned.
SCPLHBTI monitor 2022
SCPWelke relaties bestaan er tussen patronen van gescheidenheid (tussen contexten) en heterogeniteit (binnen contexten) enerzijds en ervaringen van uitsluiting en inclusie anderzijds?
SCPBredere effecten van inkomenswijzigingen
SCPSolidariteit en wonen
SCPLokaal: het sociaal domein en de kracht van de lokale verzorgingsstaat
SCPBetwiste informatie in het coronadebat
SCPKoppeling Arbeidsvraagpanel – Bedrijvenregister CBS
TiU-TISEMLagged Duration Dependent Survival Analysis on the Same-Seks Partnership Formalism and Dissolution
TiU-TiSEMEnergy Efficiency in the housing market
TiU-TiSEMThe Default American lifestyle tested in the Netherlands
TiU-TiSEMTeacher discretion in tracking assessments
TiU-TiSEMAdverse health effects of financial distress: the moderating role of family firms
TiU-TiSEMThe transitional dynamics of cultural integration
TiU-TiSEMThe effect and prevalence of crime prevention measures: shutter adoption in the Netherlands
TiU-TiSEMThe effects of rising contractual flexibility on the dynamics of hiring practices, wages and real outcomes.
TiU-TiSEMPension contributions
TiU-TiSEMCharacterizing firm growth across towns
TiU-TiSEMeffect of internal migration on regional inequalities in health and healthcare expenditures in the Netherlands
TiU-TISEMAgeing and retirement in the Netherlands
TiU-TISEMSystematic income risk
TiU-TISEMEffects of Hiring Workers with Disabilities on Firm Performance: Evidence from a Policy Experiment in the Netherlands
TiU-TISEMEffects of changes in childcare subsidies on children’s health, maternal labor supply and sibling spillover effects
TiU-TISEMtungakantarci@outlook.com
TiU-TISEMReligie, Inkomen, and Identiteit in Nederland
TiU-TISEMRamadan and School Performance
TiU-TiSEMFirms’ behavioural responses to tax incentives
TIU-TISEMResidential electricity demand in the Netherlands during the energy crisis
TiU-TISEMClimate policies and unintended effects
TiU-TSBOp zoek naar werk: Wat werkt voor wie en waarom?
TUD-ABENeighbourhood effects, neighbourhood change and segregation
TUD-ABEStatusCities: Migrant legal STATUS diversity and diversity dynamics in CITIES
TUD-ABEMultipliCity
TUD-ABEMeasuring multi-dimensional housing disadvantages
TUD-ABESpatial Dynamics of residential migration patterns: a case study of Rotterdam
TUD-ABESocial Inequalities and contextual effects in the Netherlands: spatiotemporal analysis
TUD-ABESEGUE – modelling urban economic segregation
UL-FSWSchoolprestaties van dove en slechthorende kinderen in Nederland
UL-FSWReclaims and take-up of benefits
UL-LawLife After Release: Understanding effects of imprisonment on the further life-course
UL-LawIn a job, out of trouble?
UL-LawWelfare reforms and criminal behaviour
UL-LawInkomen, vermogen en oudedagsvoorzieningen van Nederlandse huishoudens
UL-LawAn empirical and applied general equilibrium analysis of capital income taxation in the Netherlands
UL-LawLeiden versoberingen in arbeidsongeschiktheidsregelingen tot meer werk?
UL-LawMobiliteit op de Nederlandse arbeidsmarkt
UL-LawFinanciën en criminaliteit
UL-LawLange Trends Welvaart
UL-LawMaatschappelijke effecten van schulden, schuldinterventies en bijstandsinterventies
UL-LawSlachtofferreis door de keten
UM-FEBEnergy transition and labor market frictions in the Netherlands: The Role of Regional Skill Mismatches
UM-SBEInnovatie en innovatiepolitiek
UM-SBEHet effect van ouderbetrokkenheid via een app op huiswerkgedrag en leerprestaties
UM-SBEImpact of vitality and job tasks on retirement
UM-SBEthe influence of workers skills and ict investment on firms innovative performance
UM-SBEEmbodied technical change: Implications for sustainability
UM-SBEInnovation Dynamics
UM-SBEPublicatie bestand EBB 2002
UM-SBEOpen innovation, networks and firm performance
UM-SBECultural and creative industries in pheripheral areas
UM-SBEJongeren Not in Employment, Education or Training (NEET) gedurende de school-naar-werk transitie in Nederland
UM-SBEDe voorspellende waarde van toetsen en schooladviezen op korte en lange termijn
UM-SBEFlexibiliteit van het Nederlands Onderwijsysteem
UM-SBEKinderen van PIAAC-respondenten
UM-SBEDe invloed van omgevingsfactoren en uitkomsten in primair en voortgezet onderwijs op de latere uitkomsten van leerlingen in Limburg
UM-SBEGeographical accessibility and educational choices
UM-SBEHet causale effect van een geneeskundeopleiding op psychische gezondheid
UM-SBEGezonde School
UM-SBEEffecten van school accountability en inspecties op de uitkomsten van basisscholen en hun leerlingen
UM-SBEThe relationship between admission procedures of bachelor programmes and the composition of the student population in terms of inclusivity and diversity
UM-SBEDe intergenerationele overdracht van cognitieve vaardigheden bij ouderlijke ziekte.
UM-SBEConsequences of accounting regulation on employee mental health and human capital risk
UM-SBEBasisvaardigheden
UM-SBEDe correspondentie van objectief en subjectief financieel welzijn
UM-SBELocation, Structure, Discrimination? – Understanding Price Spreads in the Housing Market
UM-SBEChanging Work Climate
UU-FSWDiversiteit, aanmeldproces en studiesucces van studenten UU
UU-FSWThe effect of automation on workers
UU-FSWOvergang PO-VO: wie weet het beter, de docent of de Citotoets?
UU-FSWDe rol van sociaal kapitaal in de arbeidsmarktongelijkheid tussen mensen met- en zonder migratieachtergrond
UU-FSWGezinsdiversiteit na scheiding
UU-FSWHulpbronnen, intersectionaliteit en instituties: Determinanten van uitkeringsafhankelijkheid
UU-FSWGene-environment interplay in education: the impact of school quality and tracking
UU-FSWSame-sex couples in the Netherlands: parenthood, division of labor and inequality
UU-FSWEconomische Veerkracht van Vrouwen
UU-GEONEEDS
UU-GEOVitality data center
UU-REBOSocioeconomic status, health and the role of the welfare state
UU-REBO7672, Declining transaction prices in the Dutch housing market
UU-REBOThe impact of the COVID-19 pandemic on the Dutch labour force
UU-REBOAnalyses van gegevens van rechtspraak
UvA- FMGOrginazational health
UvA-FEBPension funding, housing wealth and macroeconomic demand
UvA-FEBLeadHealth
UVA-FEBThe effects of the European Carbon Trading System and its transition towards an auction based system. Evidence from Dutch Microdata.
Uva-FEBThe tax system and labor market outcomes
UvA-FEBEvaluation of the 30% tax rule for expats
UvA-FEBStatistical and Predictive Monitoring of Individual Health and Well- being in the Netherlands
UvA-FEBCompetition Amongst Amsterdam Coffeeshops
UVA-FEBBetter together? The schooling of refugees
UVA-FEBThe effect of socio-economic characteristics, vaccination information and geographical location on excess mortality from specific causes during the COVID-19 pandemic in the Netherlands
UvA-FEBThe determinants and consequences of fertility decisions
UvA-FMGRuimtelijke en Sociale Dynamiek en Buurteffecten
UvA-FMGArbeidsmarktpositie allochtonen ten zuiden Sahara
UvA-FMGSociale zekerheid & politiek vertrouwen: een causaal verband?
UvA-FMGDe predictieve validiteit van de ARIJ-Risicotaxatie
UvA-FMGOrganisations, occupation and inequality
UvA-FMGLangetermijneffect onderzoek interventies voor kindermishandeling en predictieve validiteit LIJ voor toekomstige zorgwekkende opgroei- en opvoedingssituaties.
UvA-FMGThe Urban-Rural Divide in Political Attitudes
UvA-FMGVerbetering vroegsignalering in de jeugdgezondheidszorg
UvA-FMGCrime statistics among asylum migrants and in areas with and without asylum centers
UvA-FMGSchooladviezen in perspectief
VURepresentatie van Kinderen van Ouders met een Licht Verstandelijke Beperking in Jeugdbescherming
VU-FGBOnderwijsstromen
VU-FGBHeritability of twinning in the Netherlands
VU-FGBOnderwijsstromen
VU-FGBMaatschappelijke positie mensen met een beperking in Nederland
VU-FGBDe betekenis van becijferen bij examens in het VO
VU-FGBUtilizing a natural experiment to investigate the effect of educational failure on mental health
VU-FGBPilot Nationaal Cohortenonderzoek Hoger Onderwijs
VU-FGBOnderwijs- en Arbeidsmarktloopbanen Leraren
VU-SBEHervormingen in de Nederlandse markt voor de langdurige zorg: De waarde van meer keuze schatten
VU-SBESchool and Study Choice: Matching and Returns
VU-SBEEducational Choices and Health Outcomes
VU-SBEField Experiment on Audit Rules with Application to Long-Term Care
VU-SBEKnowledge spillovers, absorptive capacity and the Dutch CIS
VU-SBEPendelafstanden
VU-SBEEconomic consequences of migration
VU-SBEThe attractors of Dutch Cities
VU-SBEUrban consumers
VU-SBERegionale en stedelijke economische ontwikkeling
VU-SBEHousing prices
VU-SBEInteraction between innovation and firm dynamics
VU-SBEGenetic Analysis of Individual Income and Occupations
VU-SBEWork Health
VU-SBEEvaluatie loting scholen
VU-SBEPatientvoorkeuren voor ziekenhuiszorg
VU-SBESegregatie en onderwijsuitkomsten
VU-SBEInnovation and performance of workers, firms and regions
VU-SBEOnderzoek naar de relatie tussen werk, gezondheid en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
VU-SBEGenetic and environmental determinants of socioeconomic status in the Lifelines cohort
VU-SBEInventarisatie praktijkvariatie bekkenbodemzorg
VUMCOversterfte in Nederland 2020-2021
WUR-SSEAn analysis of the linkages between the adoption of new data technologies and firm performance in the agrifood sector