MAD-projecten

Microdataprojecten bij CBS van ODISSEI deelnemers komen in aanmerkingen voor de ODISSEI Microdata Access Discount, zolang het project niet extern gefinancierd is.

De volgende projecten ontvangen korting of hebben korting ontvangen (bijgewerkt juni 2021):

Member OrganisationProject title
CBSNationaal Cohortonderzoek Onderwijs
CPBArbeidsmarkt ouderen
CPBDe Vernieuwingsimpuls
CPBVeranderende huizenprijzen en spaargedrag
CPBDe invloed van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen op lonen en participatie
CPBStapelingsmonitor en Monitor langdurige zorg
CPBAanpassingen Arbeidsmarkt
CPBKansrijk Onderwijsbeleid
CPBIndicaties en gebruik van langdurige zorg
CPBStructurele veranderingen op de arbeidsmarkt
CPBHuizenprijzen en werkeloosheidsduur
CPBWoonoorden van Molukkers
CPBReikwijdte van agglomeratie-effecten in Nederland
CPBEvaluatie scholingsaftrek
CPBDe economische impact van huizenprijsschokken op zelfstandige ondernemers
CPBVermogens en schulden van Nederlandse huishoudens
CPBFinanciële regelingen en arbeidsmarktgedrag
CPBBedrijfskarakteristieken en instituties op kapitaalstructuur Nederlandse bedrijven
CPBExperimenten voortijdig schoolverlaten
CPBDecompositie Consumptie
CPBKoplopers en volgers
CPBBunching analyse huurtoeslag
CPBVestigingsgedrag en arbeidsmarktprestaties vluchtelingen
CPBGemeentelijk Sociaal Domein
CPBSubstitutie in de ouderenzorg
CPBFinanciële routes
CPBVernieuwing eigen risico model
CPBVoorstudie effectmeting inburgering
CPBFinancieringsvraagstukken bedrijfsleven
CPBOngelijkheid
CPBComparative Advantage In The Netherlands
CPBRegionale verschillen in onderwijsuitkomsten
CPBBuitenlandse vermogens en de inkeerregeling
CPBInkomens- en remgeldeffecten bij het verplicht eigen risico
CPBPatiëntpopulatie in academische ziekenhuizen
EUR-ESEThe Social Returns To Mental Health Care: Evidence from a Dutch Payment Reform
EUR-ESEECB Collateral Eligibility and Bank Risk-Taking
EUR-ESEIncome, health and work across the life cycle II
EUR-ESEDe invloed van asielzoekerscentra op het geluk van omwonenden
EUR-ESESpill-over effects of government policies
EUR-ESESkill Relatedness in Cities and Firms
EUR-ESEHuman Capital Development in the Netherlands
EUR-ESELagged Duration Dependent Survival Analysis on the Same-Seks Partnership Formalism and Dissolution
EUR-ESEWerk en geluk
EUR-ESEECB policy and Dutch households
EUR-ESEThe Power of the Dutch Pill
EUR-ESEJob loss and Wealth
EUR-ESEAlternative work arrangements in the Netherlands
EUR-ESHPMPrestaties Nederlandse Ziekenhuizen
EUR-ESHPMFinancial and health risks: household decisions and government interventions
EUR-ESSBOp zoek naar vertrouwen: begrijpen en verbeteren van jeugd/politie interacties in hedendaagse ‘superdiverse’ samenlevingen.
EUR-ESSBLeeftijdssegregatie in Nederland
EUR-ESSBNo more tulips in Moscow? How Dutch companies respond to sanctions on Russia
NIDIHongerwinter-project
NivelIntegrate Onderzoek
NivelTelephone triage and follow-up in out-of-hours primary care: comparing trajectories for patients with high and low socioeconomic status
NivelHarmonization and integrative analysis of regional, national and international cohorts on primary Sjogren’s Syndrome
NivelMeer inzicht in (kwaliteit van) palliatieve zorg
NSCRTransition from juvenile to adult criminal careers
NSCRBroken homes and Crime
NSCRZorggebruik en gezondheidsproblemen gedetineerden voor en na detentie
NSCREffecten van individuele en intergenerationele levensgebeurtenissen op crimineel gedrag
PBLEvaluatie en voorspelling autokeuze- en mobiliteitsgedrag
PBLde financiële haalbaarheid van binnenstedelijk bouwen
PBLDe concurrentiepositie van regio’s en regionale arbeidsmobiliteit
RIVMIndividuele effect van het bivalente HPV vaccin
RIVMELIMS
RIVMHealthy Distrits: Gezondheidseffecten van de wijkenaanpak
RIVMDedipop
RIVMNon-specific effects of vaccination
RIVMdirect measurement of Respiratory Syncytial Virus (RSV) healthcare burden in young children
RIVMInfectieziekten Kengetallen Ziekenhuizen (DHD)
RU-FMWFirms, employees and the Dutch labor market
RU-FMWEntrepreneurial trajectories of young migrants in the Netherlands
RU-FMWThe relation between mental health and labour market participation of Syrian refugees
RUGWat is de relatie tussen profiel- en sectorkeuze en schoolkenmerken van het voortgezet onderwijs
RUG-FGMWDe invloed van de school op de ontwikkeling van burgerschapscompetenties
RUG-FGMWEmbedded transitions: critical changes in individual and organizational lives and equity in society
RUG-FGMWDe profielkeuze verklaard vanuit de Theory of Planned Behavior
SCPProfijt van de overheid
SCPSociale Staat van Nederland 2017
SCPCohortstudie statushouders
SCPOverall monitor sociaal domein
SCPVerdeelmodel jeugdzorg
SCPVerdiepende studie integratie
SCPWerkende armen
SCPEindevaluatie Participatiewet
SCPArmoede in kaart 2018
SCPLHBT monitor 2018
SCPEen beter bestaan
SCPPensioenvoorkeuren
SCPEngelstalig HO
SCPSociaal culturele Kaart
SCPScheidslijnen voortgezet onderwijs
SCPCohortstudie statushouders
SCPErvaren discriminatie 2019
SCPGebruik en niet-gebruik voorzieningen sociaal domein
SCPDifferentiatie in het hoger onderwijs
SCPKansrijk armoede- en schuldenbeleid
SCPSSN
SCPEffecten Corona arbeidsmarkt
SCPVerschil in Nederland 2019-SCR 2021
SCPVerschil In Nederland 2014
TiU-TISEMLagged Duration Dependent Survival Analysis on the Same-Seks Partnership Formalism and Dissolution
TiU-TiSEMEnergy Efficiency in the housing market
TiU-TiSEMThe Default American lifestyle tested in the Netherlands
TiU-TiSEMTeacher discretion in tracking assessments
TiU-TiSEMAdverse health effects of financial distress: the moderating role of family firms
TiU-TiSEMThe transitional dynamics of cultural integration
TiU-TiSEMThe effect and prevalence of crime prevention measures: shutter adoption in the Netherlands
TiU-TiSEMThe effects of rising contractual flexibility on the dynamics of hiring practices, wages and real outcomes.
TiU-TiSEMPension contributions
TiU-TiSEMCharacterizing firm growth across towns
TiU-TiSEMeffect of internal migration on regional inequalities in health and healthcare expenditures in the Netherlands
TiU-TSBOp zoek naar werk: Wat werkt voor wie en waarom?
TUD-ABENeighbourhood effects, neighbourhood change and segregation
TUD-ABEStatusCities: Migrant legal STATUS diversity and diversity dynamics in CITIES
TUD-ABEMultipliCity
TUD-BK-MBEMeasuring multi-dimensional housing disadvantages
UL-FSWSchoolprestaties van dove en slechthorende kinderen in Nederland
UL-LawLife After Release: Understanding effects of imprisonment on the further life-course
UL-LawIn a job, out of trouble?
UL-LawWelfare reforms and criminal behaviour
UL-LawInkomen, vermogen en oudedagsvoorzieningen van Nederlandse huishoudens
UL-LawAn empirical and applied general equilibrium analysis of capital income taxation in the Netherlands
UL-LawLeiden versoberingen in arbeidsongeschiktheidsregelingen tot meer werk?
UM-SBEInnovatie en innovatiepolitiek
UM-SBEHet effect van ouderbetrokkenheid via een app op huiswerkgedrag en leerprestaties
UM-SBEImpact of vitality and job tasks on retirement
UM-SBEthe influence of workers skills and ict investment on firms innovative performance
UM-SBEEmbodied technical change: Implications for sustainability
UM-SBEInnovation Dynamics
UM-SBEPublicatie bestand EBB 2002
UM-SBEOpen innovation, networks and firm performance
UM-SBECultural and creative industries in pheripheral areas
UM-SBEJongeren Not in Employment, Education or Training (NEET) gedurende de school-naar-werk transitie in Nederland
UM-SBEDe voorspellende waarde van toetsen en schooladviezen op korte en lange termijn
UM-SBEFlexibiliteit van het Nederlands Onderwijsysteem
UM-SBEKinderen van PIAAC-respondenten
UM-SBEDe invloed van omgevingsfactoren en uitkomsten in primair en voortgezet onderwijs op de latere uitkomsten van leerlingen in Limburg
UM-SBEGeographical accessibility and educational choices
UM-SBEHet causale effect van een geneeskundeopleiding op psychische gezondheid
UM-SBEGezonde School
UU – REBOSocioeconomic status, health and the role of the welfare state
UU-FSWDiversiteit, aanmeldproces en studiesucces van studenten UU
UU-FSWThe effect of automation on workers
UU-FSWOvergang PO-VO: wie weet het beter, de docent of de Citotoets?
UU-FSWDe rol van sociaal kapitaal in de arbeidsmarktongelijkheid tussen mensen met- en zonder migratieachtergrond
UU-FSWGezinsdiversiteit na scheiding
UU-FSWHulpbronnen, intersectionaliteit en instituties: Determinanten van uitkeringsafhankelijkheid
UU-GEONEEDS
UU-GEOVitality data center
UU-REBO7672, Declining transaction prices in the Dutch housing market
UU-REBOThe impact of the COVID-19 pandemic on the Dutch labour force
UvA-FEBPension funding, housing wealth and macroeconomic demand
UvA-FEBLeadHealth
UvA-FMGRuimtelijke en Sociale Dynamiek en Buurteffecten
UvA-FMGSociale ongelijkheid om veranderingen in levenslopen
UvA-FMGArbeidsmarktpositie allochtonen ten zuiden Sahara
UvA-FMGSociale zekerheid & politiek vertrouwen: een causaal verband?
UvA-FMGDe predictieve validiteit van de ARIJ-Risicotaxatie
UvA-FMGOrganisations, occupation and inequality
UvA-FMGLangetermijneffect onderzoek interventies voor kindermishandeling en predictieve validiteit LIJ voor toekomstige zorgwekkende opgroei- en opvoedingssituaties.
UvA-FMGThe Urban-Rural Divide in Political Attitudes
UvA-FMGVerbetering vroegsignalering in de jeugdgezondheidszorg
VU-FGBOnderwijsstromen
VU-FGBHeritability of twinning in the Netherlands
VU-FGBOnderwijsstromen
VU-FGBMaatschappelijke positie mensen met een beperking in Nederland
VU-FGBDe betekenis van becijferen bij examens in het VO
VU-SBEHervormingen in de Nederlandse markt voor de langdurige zorg: De waarde van meer keuze schatten
VU-SBESchool and Study Choice: Matching and Returns
VU-SBEEducational Choices and Health Outcomes
VU-SBEField Experiment on Audit Rules with Application to Long-Term Care
VU-SBEKnowledge spillovers, absorptive capacity and the Dutch CIS
VU-SBEPendelafstanden
VU-SBEEconomic consequences of migration
VU-SBEThe attractors of Dutch Cities
VU-SBEUrban consumers
VU-SBERegionale en stedelijke economische ontwikkeling
VU-SBEHousing prices
VU-SBEInteraction between innovation and firm dynamics
VU-SBEGenetic Analysis of Individual Income and Occupations
VU-SBEWork Health
VU-SBEEvaluatie loting scholen
VU-SBEPatientvoorkeuren voor ziekenhuiszorg
VU-SBESegregatie en onderwijsuitkomsten
VU-SBEInnovation and performance of workers, firms and regions
VU-SBEOnderzoek naar de relatie tussen werk, gezondheid en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen