Pearl Dykstra in Tokyo

Op 6 en 7 november organiseerde het International Network for Government Science Advice (INGSA) zijn derde tweejaarlijkse conferentie International Science Advice to Government in Tokyo (Japan). Tijdens deze bijeenkomst gaf ODISSEI’s scientific director Pearl Dykstra een presentatie over ODISSEI. Dykstra is in 2015 benoemd tot lid van de Group of Chief Scientific Advisors van de Europese Commissie. Deze groep voorziet de Europese Commissie van hoogwaardig, tijdig en onafhankelijk wetenschappelijk advies bij specifieke beleidszaken.

Tijdens haar presentatie in Tokyo benadrukte Dykstra het belang van data-infrastructuren zoals ODISSEI. Ze toonde de unieke ODISSEI Data Facility en onderstreepte de belangrijke rol van de overheid in de transitie naar open data.