ODISSEI Portal gelanceerd tijdens het Open Science Festival

Tijdens het Nederlandse Open Science Festival op 1 september heeft ODISSEI de eerste versie van het ODISSEI Portal gelanceerd. Het ODISSEI Portal biedt toegang tot metadata van verschillende onderzoeksinstellingen en data archieven in één centrale omgeving. Het Portal biedt verschillende zoekmogelijkheden en bevordert de vindbaarheid van onderzoek en het hergebruik van sociaalwetenschappelijke data in Nederland.

Het Portal is ontwikkeld door ODISSEI, DANS, SURF en VU in samenwerking met andere instellingen. Het Portal maakt onderdeel uit van het ODISSEI roadmap project dat de bestaande infrastructuur voor sociaalwetenschappelijk onderzoek in Nederland verder uitbouwt.

Het ODISSEI Portal is officieel gelanceerd tijdens een sessie op het Nederlandse Open Science Festival. Na een korte introductie met informatie over ODISSEI en een uiteenzetting van de redenen waarom het dataportal nodig is, is een live demo gegeven van het Portal. Het publiek werd daarna uitgenodigd om het Portal zelf uit te proberen en hun bevindingen en opmerkingen te bespreken. Er werden interessante punten naar voren gebracht, inclusief bijvoorbeeld de mogelijkheid om metadata toe te voegen die opgeslagen zijn in repositories van universiteiten, en een discussie over de interoperabiliteit op het niveau van variabelen. In de toekomst zal verdere feedback van gebruikers essentieel zijn om ervoor te zorgen dat het ODISSEI Portal zo goed mogelijk aansluit op de wensen van de onderzoeksgemeenschap.

Metadata van CBS, LISS en DANS

De eerste versie van het Portal bevat metadata over meer dan 4000 datasets. Gebruikers vinden in het Portal informatie over microdata die bij het CBS beschikbaar zijn in een beveiligde omgeving, metadata over het LISS panel van Centerdata, en de sociaalwetenschappelijke datasets die bij DANS zijn gearchiveerd.

Het Portal maakt gebruik van Dataverse, een open source software die door vele data archieven wereldwijd gebruikt wordt. Binnen de Dataverse instantie kunnen gebruikers de verschillende collecties van metadata doorzoeken en relevante informatie vinden voor hun eigen onderzoek. De metadata die in het ODISSEI Portal wordt opgeslagen wordt bij elkaar gebracht in de ODISSEI Knowledge Graph waardoor informatie verrijkt kan worden door linked open data.

Verder ontwikkelen

De komende twee jaar zal het Portal nog verder worden ontwikkeld: We zullen de verzamelde metadata verrijken met bestaande woordenlijsten en linked open data om de vindbaarheid van de informatie nog verder te verbeteren. 

Ook zal er metadata van meer instellingen worden toegevoegd met het doel om alle sociaalwetenschappelijke data in Nederland vindbaar te maken binnen één online omgeving. De komende tijd zal het ODISSEI Portal team instellingen actief gaan benaderen om zich aan te sluiten en hun metadata via het Portal beschikbaar te stellen.

Een belangrijke functionaliteit die nog in ontwikkeling is is de zogenaamde data access broker. Hiermee kunnen gebruikers in de toekomst data van verschillende instellingen in een keer via het ODISSEI Portal aanvragen. 

De eerste versie van het ODISSEI Portal is open beschikbaar via https://portal.odissei.nl/.

Voor meer informatie over het Portal of als je feedback wil geven over de functionaliteiten, kun je contact opnemen met: info@odissei-data.nl 

Relevante links