Find, Use, Cite, Repeat: een korte handleiding over hoe microdata te citeren van Centraal Bureau voor de Statistiek

van Emilio Cammarata (ODISSEI FAIR Support team) en Angelica Maineri (ODISSEI FAIR Support team & FAIR Expertise Hub)

DOI

Data is essentieel om inzichten te genereren en bevindingen in de sociale wetenschappen (en daarbuiten) te valideren. Toch kan het vinden, evalueren en hergebruiken van gegevensbronnen tijdrovend zijn voor gebruikers. Ondanks de inspanningen voor de toepassing van de FAIR-principes (zie de ODISSEI FAIR-ondersteuningspagina), zijn datasets vaak verspreid over veel verschillende repositories, en zijn ze vaak alleen toegankelijk onder voorwaarden die sterk verschillen tussen verschillende dataleveranciers.

Het citeren van data in wetenschappelijke werken heeft meerdere voordelen: ten eerste verhoogt het de reproduceerbaarheid van een studie en dus de geldigheid ervan; ten tweede verhoogt het de mogelijkheid tot hergebruik en de zichtbaarheid van gegevensbronnen; ten derde vergroot het de erkenning van het werk van de auteurs achter de data. Bovendien is nauwkeurigheid bij het vermelden van data in de bibliografie zeer wenselijk bij het citeren. Alle bovenstaande factoren zijn goede redenen waarom elke onderzoeker datasets in een publicatie zou moeten citeren, zeker omdat er geen nadelen aan verbonden zijn.  Het doel van dit korte artikel is de belangrijkste principes van datacitering samen te vatten, de principes toe te passen op de citatie van Nederlandse administratieve gegevens (CBS) en te laten zien hoe de ODISSEI Portal daarbij kan helpen.