Nieuwe versie van het ODISSEI Portal – meer data te vinden en verbeterde zoekfunctie

Geschreven door het ODISSEI Portal Team

Met genoegen presenteren we een nieuwe versie van het ODISSEI Portal. Sinds het eerste prototype dat gelanceerd is in september 2022, combineert het Portal metadata van een grote hoeveelheid onderzoeksdata repositories in een enkele interface, wat het mogelijk maakt om geavanceerde vragen te stellen om de vindbaarheid te ondersteunen, en om datatoegang tot sociaalwetenschappelijke datasets in Nederland te faciliteren.  

In onze nieuwe versie van het prototype zijn metadata toegevoegd van de Historische Steekproef Nederlandse bevolking (HSN), naast de metadata van CBS, DANS, LISS en DataverseNL. We halen nu ook metadata op uit de nieuwe DANS Data Station Social Sciences and Humanities, dat het DANS archiefsysteem EASY heeft vervangen. In het ODISSEI Portal kunnen gebruikers nu ongeveer 7500 datasets vinden verspreid over de verschillende Nederlandse instituten. 

Verbeterde zoekfunctie voor CBS metadata

In deze derde versie van het ODISSEI Portal prototype hebben we verbeteringen gemaakt om beter metadata te kunnen vinden gerelateerd aan CBS microdatasets. Veel meer informatie over variabelen is nu zichtbaar in het metadatablok ‘variable information’. Het is nu ook mogelijk om te zoeken naar metadata records gebaseerd op de namen die CBS gebruikt in de Remote Access omgeving (zoals KINDOUDERTAB). 

Meertalig zoeken naar CBS keywords

Een grote verbetering is dat het Portal nu meertalig zoeken naar CBS keywords ondersteunt. We hebben de CBS metadatasets verrijkt door de beschikbare Nederlandse keywords in kaart te brengen in de European Social Sciences Language Thesaurus (ELSST). In ELSST zijn vertalingen beschikbaar naar andere talen en dit maakt het mogelijk om Nederlandse metadata records te vinden wanneer je zoekt met Engelse termen. Als je bijvoorbeeld in het CBS-gedeelte bent van het ODISSEI Portal, dan kun je zoeken op ‘employment’ en datasets vinden die hieraan gerelateerd zijn, terwijl de metadata alleen in het Nederlands beschikbaar zijn. Deze functionaliteit zal in de komende maanden verder verbeterd en uitgebreid worden.

Verdere ontwikkelingen

Het Portal wordt doorontwikkeld en verbeterd tot het eind van 2024 door ODISSEI, DANS, de VU en SURF, als onderdeel van het ODISSEI Roadmap project.

De verzamelde metadata zullen verder verrijkt worden met bestaande gecontroleerde vocabularies, om de vindbaarheid van de informatie te vergroten. Meer metadata-aanbieders zullen worden toegevoegd aan het Portal met het uiteindelijke doel om onderzoekers toegang te bieden tot informatie over alle relevante sociaalwetenschappelijke datasets in Nederland. Data-aanbieders van de ODISSEI gemeenschap worden aangemoedigd om contact op te nemen met het Portal team om hun metadata beschikbaar te maken in het Portal. 

Tot slot werken we aan functionaliteiten rondom de data access broker, die gebruikers in staat moet stellen om data direct bij de verschillende data-aanbieders aan te vragen. 

Het ODISSEI Portal is vrij beschikbaar via https://portal.odissei.nl/.

Neem voor meer informatie over het Portal, of om feedback te geven, contact op met: info@odissei-data.nl