Uitslag LISS-Call 2019

Tien projecten van ODISSEI-deelnemers hebben gratis paneltijd op het LISS panel toegewezen gekregen op basis van hun voorstel voor de LISS-call. Dit panel, beheerd door CentERdata, bestaat uit zo’n 7.000 personen uit ongeveer 4.500 huishoudens. Het panel is een representatieve afspiegeling van het bevolkingsregister van het CBS. Er waren 39 aanmeldingen, wat duidt op een toenemende interesse voor deze mogelijkheid om data te verzamelen; in 2018 waren er 31 aanmeldingen.

In het voorjaar van 2020 zet ODISSEI een nieuwe call met vergelijkbare voorwaarden uit.