LISS-panel toegang

Het LISS-panel, beheerd door CentERdata, bestaat uit zo’n 7.000 personen uit ongeveer 4.500 huishoudens. Het panel is een representatieve afspiegeling van het bevolkingsregister van het CBS.

Medewerkers van ODISSEI-deelnemers ontvangen een korting op het gebruik van het LISS-panel voor het verzamelen van nieuwe gegevens of het uitvoeren van experimenten. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Boukje Cuelenaere, hoofd van de afdeling Survey Onderzoek van CentERdata.

Call Collect data in the LISS panel

Ook in 2019 kunnen onderzoekers verbonden aan een van de ODISSEI-deelnemers een voorstel indienen om data te verzamelen via het LISS-panel. Er is budget beschikbaar voor vijf projecten met elk een netto respons van 2.500 respondenten en 15 minuten paneltijd, wat neerkomt op ongeveer 40 eenvoudige ja/nee-vragen. Indien meer respondenten benodigd zijn, zal de beschikbare paneltijd naar beneden worden bijgesteld.

Lees de richtlijnen voor deze call en vul het online formulier (rechts) in vóór 15 september 2019, 23:59u.

Vorige call

In 2018 kregen negen projecten gratis paneltijd op het LISS-panel toegewezen via deze call. Er waren 31 aanmeldingen, wat duidt op grote interesse voor deze mogelijkheid om data te verzamelen. De commissie die de aanmeldingen in 2018 beoordeelde bestond uit de volgende leden: Wouter van der Brug, Peer Scheepers, Arthur van Soest, Ineke Stoop, Rolf van der Velden en Frank Cörvers.