Afscheid Management Board-lid Ruurd Schoonhoven

In februari nam Management Board-lid Ruurd Schoonhoven (senior relatiebeheerder, CBS) na jarenlang bijzonder actieve betrokkenheid afscheid van ODISSEI wegens zijn komende pensioen. Ruurd viel bij ODISSEI activiteiten en besluitvorming altijd op door zijn toewijding en zijn zorgvuldige overwegingen. Hij is benoemd tot ODISSEI erelid wegens zijn uitzonderlijke verdiensten. 

Ruurd heeft een grote rol gespeeld bij de oprichting van ODISSEI. Al sinds 2015 heeft hij met veel inzet bijgedragen aan de oprichting van deze nationale onderzoeksinfrastructuur voor sociale wetenschappen. Eerst deed hij dit door zijn betrokkenheid bij de Nationale Data infrastructuur voor de Sociale Wetenschappen (NDSW), de voorloper van ODISSEI. Sinds 2018 is hij Management Board lid van ODISSEI. In die hoedanigheid leverde hij een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het Roadmap-voorstel dat in 2020 door NWO een grote subsidie is toegekend. 

Ook was Ruurd cruciaal voor de ontwikkeling van de ODISSEI Secure Supercomputer. Al jaren kunnen onderzoekers voor microdata-analyse onder strikte voorwaarden terecht in het beveiligde Remote Access Environment van het CBS. De nieuwe ODISSEI Secure Supercomputer (OSSC) biedt de rekenkracht om op veel grotere schaal analyses uit te voeren met deze data. Bij de ontwikkeling van de OSSC stond het voldoen aan de strikte veiligheidsvoorwaarden ter bescherming van privacy altijd centraal. Ruurd was onmisbaar bij het bedenken, bouwen, en de ingebruikname van de OSSC. 

Ruurd heeft zich sterk ingezet om de CBS microdata onder onderzoekers breder bekend te maken. Zo heeft hij op verschillende gezamenlijke evenementen van CBS en ODISSEI een belangrijke rol gespeeld. Veel jonge onderzoekers die nog niet eerder met microdata gewerkt hadden, kwamen op deze evenementen af. Dergelijke evenementen hebben ervoor gezorgd dat veel meer onderzoekers gebruikmaken van de CBS microdata in de Remote Access Environment.

Als Management Board-lid wordt Ruurd opgevolgd door Annette Scherpenzeel, Hoofd Microdata Services van CBS.