Data Support-wensen in de ODISSEI Community

De hoeveelheid medewerkers aan Nederlandse academische instellingen die dataondersteuning bieden neemt toe. Professionals zoals data stewards, data managers en data officers ondersteunen onderzoekers gedurende de onderzoekscyclus, en bieden hen de nodige expertise om de FAIR principes te implementeren en Research Data Management (RDM) op grondige wijze uit te voeren. Aangezien de verantwoordelijkheden van deze professionals steeds belangrijker worden om een Open Data Infrastructuur te realiseren, zoals ODISSEI wil doen, is het belangrijk om hun uitdagingen te begrijpen zodat hen goede hulpmiddelen en ondersteuning geboden kan worden. 

Het belang van het ondersteunen van goede data stewardship bracht de Data Manager van ODISSEI en vertegenwoordigers van DANS ertoe om een kleine survey uit te zetten om de wensen in kaart te brengen van data stewards die onderzoekers ondersteunen in de (kwantitatieve) sociale wetenschappen aan verschillende ODISSEI deelnemende organisaties. Het doel was tweeledig: ten eerste het identificeren van de RDM-uitdagingen die de genoemde data supporters ervaren. Ten tweede om een beter beeld te vormen van de stappen die ODISSEI kan ondernemen om deze uitdagingen aan te gaan. 

Gebaseerd op de resultaten van de survey, heeft het ODISSEI FAIR Data team in mei 2022 het rapport ‘Assessing FAIR Data Support Needs Amongst Data Supporters in the ODISSEI Community’ gepubliceerd. De resultaten laten zien dat er weliswaar veel FAIR data hulpmiddelen beschikbaar zijn online, maar dat er behoefte is aan een praktische handleiding die zich richt op de manieren waarop je FAIR kan ‘doen’ in de sociale wetenschappen. Het benadrukt ook verschillende uitdagingen in de domeinen van privacy, data anonimisering en het voldoen aan AVG-wetgeving. 

Om deze uitdagingen aan te gaan, zullen ODISSEI en DANS informatie bieden gericht op praktische richtlijnen voor FAIR-implementatie in de sociale wetenschappen op een speciale pagina op de ODISSEI website. Ze zullen een ‘FAIR help desk’ oprichten voor ad-hoc ondersteuning, en netwerkactiviteiten organiseren om verbindingen tussen data supporters die in de sociale wetenschappen werken te faciliteren. 

Als je op de hoogte wil blijven van de FAIR Data Support die ODISSEI biedt, schrijf je dan in voor de ODISSEI nieuwsbrief.

Relevante links


Photo by Markus Spiske on Unsplash