Financiële Problemen en Geestelijke Gezondheid

Door Mark Kattenberg, Anne-Fleur Roos & Jurre Thiel – Centraal Planbureau (CPB)

De auteurs onderzoeken de relatie tussen problematische schulden en geestelijke gezondheid met behulp van individuele registerdata uit Nederland voor de jaren 2011-2015. De onderzoekers hebben hun algoritme en vertrouwelijke gegevens overgebracht naar de ODISSEI Secure SuperComputer, waardoor ze het algoritme parallel konden uitvoeren op miljoenen waarnemingen en de berekeningstijd konden verkorten.


Photo by Markus Spiske on Unsplash