Het persoonsnetwerk van het CBS: verbeteringen, uitbreidingen en toepassingen

By Marjolijn Das, Jan van der Laan, Edwin de Jonge, Marieke de Vries, Vincent de Heij (CBS)

DOI

Enkele jaren geleden heeft het CBS een eerste versie van een persoonsnetwerk ontwikkeld over de gehele bevolking van Nederland in 2018. De allereerste pilot hiervoor was een aantal jaar eerder uitgevoerd via de ODISSEI Secure Supercomputer (OSSC). Het netwerk is afgeleid uit overheidsregistraties en bevat vijf zogenaamde netwerklagen: familie, huisgenoten, buren, collega’s en klasgenoten. Met steun van ODISSEI is dit bestand ook via de Remote-Access-omgeving van het CBS beschikbaar gemaakt.

Vorig jaar is het persoonsnetwerk verder doorontwikkeld door het CBS. Relaties in het netwerk zijn verbeterd en uitgebreid, en er is een tijdreeks gemaakt van 2009 tot en met 2020 (bevolkingsstand 1 januari), die ieder jaar met een nieuw jaar zal worden aangevuld en binnen de Remote-Access-omgeving van het CBS beschikbaar is. Gebaseerd op deze tijdreeks heeft het CBS dit jaar onderzoek gedaan naar segregatie op opleidingsniveau en hierover een dashboard gepubliceerd. Dit korte artikel gaat in op de belangrijkste verbeteringen en uitbreidingen in het persoonsnetwerk en beschrijft enkele resultaten van het segregatieonderzoek.

Onderzoek doen met CBS microdata

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt een grote hoeveelheid data voor statistieke doeleinden, waaronder veel microdata op persoons- of bedrijfsniveau. Het beschermen van de vertrouwelijke data heeft de hoogste prioriteit voor CBS. Onder strikte veiligheidsvoorwaarden bestaat er de mogelijkheid voor universiteiten en andere geautoriseerde onderzoeksinstituten om Remote Access te krijgen tot deze data om statistische analyses uit te voeren voor hun eigen wetenschappelijke of statistieke doeleinden. De microdata zelf blijven strikt binnen een beveiligde omgeving van CBS. Onder specifieke voorwaarden kan een onderzoeker ook een aanvullende dataset inbrengen om te laten linken aan CBS microdata. Voor de aggregaat statistische resultaten gedeeld worden vanuit de beveiligde omgeving, zal CBS checken of deze resultaten geen enkel risico vormen wat betreft het delen van informatie op individueel niveau of op bedrijfsniveau.

Lees meer over het gebruik van microdata in de CBS Remote Access Omgeving.

Relevante links

Microdata Access

The ODISSEI Secure Supercomputer

Photo by Nastya Dulhiier on Unsplash