Privacybeschermende technieken

Dit project ontwikkelt een kader voor synthetische data generatie met behulp van kunstmatige intelligentie technologieën, waarbij tegelijkertijd ethisch-juridische perspectieven worden verkend in de afweging tussen gegevensprivacy en het potentiële gebruik van synthetische data. Voor het uitvoeren van rekenintensieve experimenten wordt er gebruik gemaakt van een volledig op data gedreven methode en de ODISSEI Secure Supercomputer.

Milieugerelateerde Sterfte in Nederland

Wat zijn de effecten van factoren zoals luchtvervuiling, geluidsoverlast en een groene leefomgeving op de gezondheid van volwassen Nederlanders? Dit project, uitgevoerd door onderzoekers van het RIVM, is zeer complex en vereist een grote hoeveelheid computerkracht omdat het gebruik maakt van landelijke vragenlijsten en registerdata.