Collectieve nostalgie en groepsdynamiek

Project gehonoreerd in LISS-call 2018
Onderzoekers: A.N. Smeekes (UU), T. Wildschut (University of Southampton), C. Sedikides (University of Southampton)

De Ipsos Global Trends Survey laat zien dat nationale nostalgie overal ter wereld floreert. In de meeste landen zou meer dan 50 procent van de bevolking hun land weer willen zien zoals het vroeger was. Mensen kunnen niet alleen nostalgisch zijn naar herinneringen uit hun eigen, unieke verleden (d.w.z. persoonlijke nostalgie), maar ook naar herinneringen aan voorwerpen, periodes en gebeurtenissen uit een gedeeld verleden (d.w.z. collectieve nostalgie). Wetenschappers onderzoeken deze collectieve nostalgie en de implicaties voor groepsdynamiek pas sinds kort. Collectieve nostalgie heeft gevolgen voor de dynamiek zowel binnen als tussen groepen. Het heeft positieve gevolgen voor de houding en gedrag richting de eigen groep, maar negatieve consequenties voor de opvattingen over andere groepen.

In dit project zullen de onderzoekers de weinige literatuur die over dit onderwerp beschikbaar is uitbreiden. Het hoofddoel is om aanleidingen, functies en consequenties van collectieve nostalgie in relatie tot groepsdynamiek te onderzoeken. De onderzoekers zullen we longitudinale studie uitvoeren met een steekproef van 1500 Nederlandse volwassenen uit het LISS panel. Om de langetermijnrelaties tussen collectieve (dis)continuïteit, collectieve nostalgie en opvattingen en gedragingen binnen en tussen groepen te kunnen onderzoeken, zullen ze deze concepten op twee verschillende momenten, met een interval van ten minste zes maanden, meten.

Afbeelding: Annco voor Pixabay