Genderongelijkheid in tijden van de Covid-19-pandemie

Dit project is medegefinancierd door ODISSEI in de extra LISS Corona call for proposals in maart 2020.
Projectleider: Dr. Mara A. Yerkes, Universiteit Utrecht

De Covid-19-pandemie en de daaropvolgende overheidsmaatregelen kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor de gelijkheid tussen werkende mannen en vrouwen. Door de complexiteit en abruptheid van de crisis, is het onduidelijk of zij bestaande genderongelijkheden zal vergroten of juist verkleinen. Dit project onderzoekt hoe moeders van vaders verschillen in hun ervaring van betaald werk, zorgtaken en werk-zorgcombinaties in tijden van de Covid-19-pandemie.

Wanneer Nederlandse stellen kinderen krijgen, blijven mannen vaker fulltime werken. Ze nemen dan ook een relatief klein deel van de zorgtaken voor de kinderen op zich. Vrouwen daarentegen werken vaker in deeltijd en nemen een groter deel van de zorg voor kinderen op zich. De sluiting van de scholen en de kinderopvang kan daarom leiden tot een herbevestiging van de verzorgende rol van de vrouw. Het tegenovergestelde zou echter ook kunnen gebeuren. Aangezien Nederlandse vrouwen oververtegenwoordigd zijn in bepaalde ‘cruciale’ beroepen, zien vaders zich nu wellicht genoodzaakt om een groter deel van de zorgtaken op zich te nemen. Dit kan leiden tot een tijdelijke omkering in de taakverdeling binnen koppels. De vraag is hoe koppels omgaan met deze veranderde omstandigheden en hoe dit de werk-privé balans beïnvloedt.

Het onderzoeken van deze potentiële effecten vraagt om een genderperspectief, waarbij intersectionele verschillen op het gebied van beroep, werkstatus (werk in dienstverband vs. zelfstandig werk) en andere socio-economische verschillen, zoals etniciteit en/of sociaaleconomische status worden betrokken. In het LISS panel zullen de onderzoekers twee series vragen gebruiken die gericht zijn op de werk- en thuissituatie van stellen met ten minste één thuiswonend kind onder de 18.

Het beleidsartikel van de onderzoekers staat op de website van UU. Hun onderzoek werd besproken in Volkskrant, NPO Radio 1, NRC en Trouw.

In juni was Yerkes te gast bij de podcast Stuk Rood Vlees in een aflevering over werkende ouders in de coronacrisis, waar zij de resultaten van deze ODISSEI-studie besprak.

In November bracht het onderzoeksteam een tweede policy brief uit.

In de media:

Afbeelding: Bicanski voor Pixnio via CC0