De effecten van ruimtelijk planningsbeleid: onderzoek naar VINEX

Door Trond Husby – Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Er is een flinke discussie in Nederlandse media en beleidskringen over de noodzaak om nieuwe woningen te bouwen. Een cruciaal onderdeel van de discussie draait om de vraag op welke plek deze moeten worden gebouwd. Sommigen suggereren om naar het verleden te kijken, naar het laatste grote ruimtelijke planningsproject in Nederland, de VINEX, om van deze eerdere ervaring te leren. In samenwerking met de Universiteit Utrecht onderzoekt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de langetermijneffecten van het VINEX-beleid op de huizen- en arbeidsmarkt. 

VINEX-locaties zijn ontstaan door de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX), een beleidsplan dat is uitgevoerd vanaf de late jaren 1980. Het VINEX beleid was een bundeling van beleid – het centrale concept is de ‘compacte stad’ – die ervoor moet zorgen dat er een antwoord kwam op de groeiende ruimtelijke behoeften van de bevolking wat betreft huisvesting, werkgelegenheid en faciliteiten. VINEX locaties werden op verschillende soorten terrein gevestigd. Ondertussen is de implementatie van VINEX afgerond en in de loop der tijd zijn verschillende studies gepubliceerd die de resultaten van het beleid evalueren.

Dit project wil de langetermijneffecten van VINEX analyseren met een quasi-experimentele onderzoeksopzet, om te onderzoeken of een verhuizing naar een VINEX-locatie een duidelijke invloed heeft gehad op iemands positie op de arbeidsmarkt of huizenmarkt. Met de rijke microdata van CBS construeren de onderzoekers een longitudinale dataset met een grote hoeveelheid variabelen wat betreft individuele demografische karakteristieken, en jaarlijkse informatie over de huishouden-, arbeidsmarkt- en huizenmarktsituatie. 

Om deze algemene dataset te construeren hebben we de ODISSEI Secure Supercomputer (OSSC) tweemaal gebruikt: een keer in het najaar van 2019 en nogmaals later in 2020. Met de OSSC konden ze bepaalde computationele taken opschalen en taken verdelen over de beschikbare computationele middelen.

Relevante links


Image: PBL. Leaflet | © OpenStreetMap contributors © CartoDB