CBS – ODISSEI Microdata Meeting – Energiearmoede in Cijfers

23 februari vindt de volgende online Microdata Meeting plaats. Hier zal Lydia Geijtenbeek (CBS) een presentatie geven over ‘Energiearmoede in Cijfers’. Met de toenemende prijzen van fossiele brandstoffen en de noodzaak om onze energiesystemen te transformeren, is energiearmoede een steeds prominenter probleem geworden. Huishoudens zijn ‘energiearm’ wanneer de energierekening te hoog is in verhouding tot het inkomen en het daardoor de gezondheid of het sociale leven negatief beïnvloedt. Als een vervolg op een onderzoek van TNO (2021) heeft CBS een bestand ontwikkeld dat energiearmoede beschrijft aan de hand van vier verschillende indicatoren. De data van het jaar 2020 is nu beschikbaar voor onderzoekers via de beveiligde remote access (RA) omgeving van CBS.

Tijdens haar presentatie zal Lydia Geijtenbeek laten zien hoe deze datasets zijn opgebouwd, hoe ze gebruikt kunnen worden in sociaalwetenschappelijk onderzoek en hoe de al bestaande data kunnen worden gebruikt om de huidige waardes van energiearmoede te schatten.

CBS publiceerde de eerste versie van de ‘Monitor Energiearmoede in Nederland’ op 27 januari 2023. Ter aanvulling van de dataset heeft CBS een aanvullende longread uitgebracht waarin het de methodologie en de vier indicatoren die het gebruikt om energiearmoede te definiëren beschrijft.

TNO heeft de dataset gebruikt om, samen met CBS, een follow-up onderzoek te doen waarin de onderzoekers naar de rol van energiearmoede kijken binnen de energietransitie. Dit onderzoek kun je hier vinden. Daarnaast heeft TNO een interactieve kaart van Nederland ontwikkeld waarin het de mate van energiearmoede per gemeente laat zien. 

Relevante links


Foto door Rodion Kutsaiev op Unsplash