Determinanten van maatschappelijke en kwalificatie uitkomsten in het Nederlands voortgezet onderwijs

Project gehonoreerd in de MAG-call 2019
Onderzoeker: Hester Ina Mennes, University of Amsterdam

Onderwijs speelt een belangrijke rol in het voorbereiden van jonge generaties op de toekomst. Hierbij is zowel een cognitieve kwalificatie taak als een maatschappelijke taak weggelegd: jongeren een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt bieden, en ze voorbereiden op deelname in de samenleving en democratie. Determinanten van schooleffectiviteit in het vervullen van de cognitieve taak zijn veelvuldig bestudeerd. Dit geldt ook steeds meer voor de maatschappelijke taak. Echter zijn cognitieve en maatschappelijke uitkomsten nauwelijks samen bestudeerd binnen dezelfde school. Deze kennis zou interessant zijn, omdat scholen beide taken te vervullen hebben, en de wijze waarop beide uitkomsten relateren kunnen beïnvloeden in welke mate scholen tussen beide taken moeten prioriteren. Daarnaast is er nog relatief weinig bekend over welke factoren deze relatie mogelijk sturen.

Het doel van dit project is om bij te dragen aan het begrip van de relatie tussen cognitieve en maatschappelijke uitkomsten binnen scholen, en om te onderzoeken welke factoren deze relatie bepalen. Specifiek wordt hierbij gekeken naar de rol van de relatieve privileges van de leerlingpopulatie van scholen.

In dit project zal CBS microdata worden gecombineerd met datasets over maatschappelijke schooluitkomsten (Universiteit van Amsterdam) en cognitieve schooluitkomsten van de Onderwijsinspectie.

Afbeelding: Geralt voor Pixabay